Η είσοδος της εταιρείας EY ZHN A.E. στο χώρο των υπηρεσιών Virtual, Augmented και Mixed Realities, με το νέο σχήμα EZVR, στάθηκε αφορμή συζήτησης με τους Γιάννη Σωτηράκο και Μαρίνα Χιώτη, για τη σχέση τεχνολογίας και δημιουργικότητας. Όπως επισημαίνουν, οι εκθετικές τεχνολογίες προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα μετασχηματισμού της κοινωνίας των Καταναλωτών, στην κοινωνία των Δημιουργών…
Πηγή : Marketing Week

MARKETING WEEK EY ZHN - EZVR Cover

Cover Story EY ZHN - EZVR (1)

Cover Story EY ZHN - EZVR (2)

Cover Story EY ZHN - EZVR (3)

Cover Story EY ZHN - EZVR (4)